ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 62

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางกุศลาพร จันทร์ภิรมย์ ผอ.รร.บ้านริมปิง ได้รับเกียรติบัตรบุคคลและสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดลำพูน