สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน