สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีบวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สักการะท่านสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีพวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สักการะท่านสุนทรภู่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการจัดงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ๒) เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  ๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และ ๔) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดระยอง