สพม.19 เป็นปลื้มชมรมมวยปล้ำ ร.ร.หนองเรือพิทยาคม คว้า 14 เหรียญมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (มีคลิป)

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ว่า ระหว่างวันที่  20-25 มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา ชมรมมวยปล้ำโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมีนายสามารถ  สิงห์คำโม เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ-มวยปล้ำชายหาด และกีฬา Touch wrestling ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “บั้งไฟเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2562  ที่โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และมีนักกีฬาจาก 33 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า  1,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

https://www.youtube.com/watch?v=y52G0NYZRuQ&t=2s

ปรากฏว่า ชมรมมวยปล้ำโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 14 เหรียญ ประกอบด้วยเหรียญทอง 4 เหรียญจากนายภัทรพล สุขขา 2 เหรียญในประเภทฟรีสไตล์ชายน้ำหนักไม่เกิน 125 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 20 ปี และประเภทชายหาดชายน้ำหนักมากกว่า 70กิโลกรัมอายุไม่เกิน 20 ปี จากนายอานุภาพ น้อยสุข ในประเภทฟรีสไตล์ชายน้ำหนักไม่เกิน 92 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 20 ปี และจากนายอิทธิพล ชาบัวน้อย ในประเภทเกรกโกร-โรมันชายน้ำหนักไม่เกิน 130 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 20 ปี

เหรียญเงิน 5 เหรียญจากนายวิรธรน์ คุณเมือง ประเภทเกรกโกร-โรมันชายน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัมอายุไม่เกิน 15 ปี  จากนายพสธร นามแสงกาง 2 เหรียญในประเภทเกรกโกร-โรมันชายน้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 17 ปี และประเภทชายหาดชายน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 17 ปี จากนางสาวสุภารักษ์ ดวงจำปา ในประเภทฟรีสไตล์หญิงน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัมอายุไม่เกิน 20 ปี จากนางสาวนิลรัตน์ โตมาชา ในประเภทฟรีสไตล์หญิงน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัมอายุไม่เกิน 15 ปี

เหรียญทองแดง 5 เหรียญจากนายอานุภาพ น้อยสุข ในประเภทชายหาดชายน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัมอายุไม่เกิน 20 ปี จากนายอิทธิพล ชาบัวน้อย ในประเภทชายหาดชายน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 20 ปี จากนางสาวสุภารักษ์ ดวงจำปา ในประเภทชายหาดหญิงน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัมอายุไม่เกิน 20 ปี จากนายธีระวัฒน์ ระดาดาษ ในประเภทเกรกโกร-โรมันชายน้ำหนักไม่เกิน 130 กิโลกรัมอายุไม่เกิน 21-35 ปี จากนายปฏิภาณ ลันบุตร ในประเภทฟรีสไตล์ชายน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 17 ปี

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูสามารถ สิงห์คำโม โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม.19