สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน  ซึ่งวันนี้ นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ผู้แทนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวความดี คือ ด้านครอบครัว การดูแลเลี้ยงดู บิดา-มารดา ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างญาติพี่-น้อง ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ด้านการงาน หลักในการทำงาน “บริการด้วยใจ โปร่งใสตรวจสอบได้” การเงินเป็นงานด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เราต้องบริการครูที่มาติดต่อด้วยใจที่อยากบริการ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเมื่อเราตั้งใจที่จะบริการ งานบริการก็จะออกมาดี เราอยากได้รับบริการจากใครอย่างไรเราก็บริการเขาแบบนั้น “ใจเขา ใจเรา” สิ่งที่ตั้งใจไว้ต่อไปพฤติกรรมเคยชินที่เคยทำมาที่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จะไม่ทำอีกคือการชาร์จแบตโทรศัพท์ในที่ทำงาน พร้อมกันนี้ นางสาวศากุน ศิริพานิช ได้เชิญชวนบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตรและกิจกรรม ๕ ส. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี การก่อตั้ง สพฐ. ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒