สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราการ, ข้าราชการในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในภาคเช้า จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป และในภาคค่ำจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอภูเขียวซึ่งเป็นที่ตั้งของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด กว่า 20 คน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลภูเขียว โดยมี นายเสกสรร สวัสดิศรี ปลัดอำเภอ อาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราการ, ข้าราชการในอำเภอภูเขียว เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในภาคเช้าอำเภอภูเขียว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และในภาคค่ำจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยเช่นเดียวกัน