สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี สพฐ.

5  กรกฎาคม 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ  16  ปี  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล จากนั้น  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  พบปะผู้บริหารและบุคลากรผู้เข้าร่วมพิธี ต่อจากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณพิธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และในโอกาสเดียวกันผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้นำผู้บริหารและบุคลากรเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วย