วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๖ ปี สพฐ. ของ สพป.สระบุรี เขต ๑

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สพป.สระบุรี เขต 1นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และทีมบริหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๖ ปี สพฐ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด เพื่อประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับชาติ บรรลุค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา ดังนั้น สพป.สระบุรี เขต ๑ จึงจัดกิจกรรม ดังนี้ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  มอบเกียรติบัตร ๑๘๓ รายการ และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาถนนสาธารณด้านหน้า สพป.สระบุรี เขต ๑ สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน สพป.สระบุรี เขต ๑

pasuta susadapong