ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมกับข้าราชการและประชาชนในอ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้างและอ.เวียงหนองล่อง น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช โดยได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี