สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสุดาพร หงษ์นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบรรยากาศในห้องเรียน/โรงอาหาร