+++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบป่องและอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)++

+++วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสบป่องและอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา พบปะพูดคุย รับทราบปัญหาของโรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ในการปฏิบัติหน้าที่  เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ห่างไกลยาเสพติด เป็นเด็กดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน