สพป.ตาก เขต 1 ทอดผ้าป่าสามัคคี วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน โดยได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ห้องประชุมแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อถวายให้กับวัดดอนมูลชัย อ.เมือง จ.ตาก ต่อไป