นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง และโรงเรียนบ้านน้ำวน

>>>>>>วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง และโรงเรียนบ้านน้ำวน ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวม ความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการพัฒนาต่อไป