“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป.ลำพูน เขต 2

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายมณเฑียร จงจินากุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล คุณโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดและคุณเอ็ช ทานิชิเกะ ประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมทำพิธีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร ให้แก่นายสง่า แก้วสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน ตามโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 34 เพื่อมอบแหล่งน้ำที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนการเจาะ การพัฒนาบ่อน้ำ การก่อสร้างระบบประปาบาดาล การสร้างอาคารปรับปรุงน้ำบาดาลมาตรฐานอนามัยโลก(WHO) ซึ่งจะทำให้นักเรียนและครูได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีแหล่งน้ำใช้ที่ปลอดภัยในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้มอบทุนพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่