สหวิทยาเขตวังภูผา สพม.19 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=H-vIFkiFutw&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานสหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า สหวิทยาเขตวังภูผาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ซึ่งมีทั้งหมด 13 โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียนอินนทร์แปลงวิทยา โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม  โรงเรียนวังทรายขาววิทยา โรงเรียนเซไลวิทยาคม โรงเรียน ภูหลวงวิทยา โรงเรียนเขาหลวงวิทยา และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

และได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจสหวิทยาเขตวังภูผาปลูกต้นไม้ รักษ์โลก รักษ์แผ่นดิน รักสพม.19” บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย