ปลัด.ศธ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0

>>>>>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันและแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 -11 ก.ค. 2562 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส