สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งทีมคุมเข้มอาหารกลางวัน

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งทีมคุมเข้มอาหารกลางวัน

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งทีมตรวจสอบติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพจำนวน 5 ทีมกว่า 70 คน คุมเข้ม 5 อำเภอในสังกัด ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

โดยผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เน้นย้ำให้คณะกรรมการตรวจสอบการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อย่างใกล้ชิด เนื่องจากนักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานและสำคัญของการพัฒนาประเทศ และกำชับให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการทั้ง 5 ชุด จะดูแล 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอพร้าว อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง และอำเภอสันทราย และเร่งดำเนินการทันที