สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตฯ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตและแนวทางการวัดผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษามีการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนวัดผลประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ถูกต้องตามแนวทางการวัดผลของ สพฐ.