รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก

ด้วย สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2019/2020 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของโมร็อกโก โดยผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือ และจัดส่งใบสมัครไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ให้ศึกษา เงื่อนใข และรายละเอียด ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์

www.ofppt.ma www.men.gov.ma  หรือ www.amci.ma

เรื่องเดิม