๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยในภาคเช้า ได้ร่วมกันทำบุญ  ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) และในภาคค่ำ เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ