สพป.ตาก เขต 1 คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม อาคารแม่ 80 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ ปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน