สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวครูบรรจุใหม่

ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบนโยบายและกล่าวต้อนรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงแนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมนี้ได้จัดทำทะเบียนประวัติ ก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบประวัติ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่โรงเรียนตั้งอยู่ และไปรายงานตัว ณ โรงเรียนต้นสังกัดต่อไป