สพป.ชัยภูมิ เขต2 พิธี “ประกาศคำตถาคต” ตามโครงการโรงเรียนรัตนะ 5

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธี “ประกาศคำตถาคต” ครั้งที่ 1 ตามโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมีนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 กว่า 800 คน จาก 65 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประกาศคำตถาคต โดยมีการท่องพระสูตร จำนวน 4 บท โดยพร้อมเพรียงกัน และมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครู ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพุทธศาสนาให้ทุกคนเห็น รักษาคำสอนของพระศาสดา และส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์