สพป.ลำพูน เขต 2 รับรางวัลการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับรางวัลการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดี และนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ประเภทศึกษานิเทศก์ ระดับดี เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี