สพป.ระยอง เขต ๒ ประชาสัมพันธ์วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ได้ให้การต้อนรับ นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จ.ระยอง พร้อมทีมงาน ได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” ในวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒ เพื่อหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนในจังหวัดระยอง ในคราวประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของสพป.ระยอง เขต ๒ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ ก.ค. – ๗ ก.ย. ๖๒ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.runlah.com/events/rfy19