ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐ น.   ที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ    นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งพันธุ์กล้าไม้ได้รับการสนับสนุนจากสวนป่าดงน้อย อำเภอวังสะพุง จำนวน ๗,๗๕๐ ต้น โดยมี นายชัยณรงค์  แสงคำ  ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธาน