สพป.ชัยภูมิ เขต2ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขาวิชาเอก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวิเคราะห์ความต้องการ และกำหนดวิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 156 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 156,000 บาท โดยประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำมอบให้กับนักเรียนในสังกัดภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นี้