สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29 /2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2562 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2