สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.45 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

สพม.34 ขอขอบคุณ บทอาศิรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ประพันธ์ โดย คุณครูศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สมเด็จพระ/บรมราชชนนี/พันปีหลวง ไทยทั้งปวง/ขอประณต/บทศรี (บด-ทะ-สี)
ร้อยรวมใจ/มอบแด่องค์/พระชนนี เกษมศานต์/เปรมปรีดิ์/สุขฤทัย
พระทรงเปรียบ/สายวสันต์/อันชุ่มฉ่ำ หยดหยาดเย็น/ดุจน้ำ/ที่หลั่งไหล
พระราชทาน/ศิลปาชีพ/อันเกริกไกร ทวยราษฎร์ต่าง/สำนึกใน/พระเมตตา
วโรกาส/คล้ายวัน/พระราชสมภพ ขอน้อมนบ/เทิดไท้/ให้หรรษา
ปราศมัวหมอง/โศกมลาย/ไร้โรคา พระพลานามัย/สดใส/วิไลวรรณ
ขออัญเชิญ/คุณไตรรัตน์/พิพัฒน์ผล โปรดบันดล/พิทักษ์องค์/พระมิ่งขวัญ
เป็นร่มโพธิ์/ร่มไทร/นิจนิรันดร์ ขออภิวันท์/ให้พระองค์/ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34