สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปริศนา โสภาบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ และสมโภชพระบรมธาตุหริภุญชัย และโครงการจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน