พป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 25 ก.ค. 62   เวลา 15.30 น.   คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ครั้งที่ 7  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ศาลาการเปรียญวัดชุมพลสวรรค์  บ้านท่าหว้า  ตำบลบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ    โดยมีพระสงฆ์  ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน   เข้าร่วมพิธีฯ  เป็นจำนวนมาก

ศิริรัตน์ หาญเวช