ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ท่านสามารถร่วมลงนามได้ที่เว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดังลิงค์นี้ https://web.ocsc.go.th/forking/