สพม.19 สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนไทยระดับเขตพื้นที่ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียน และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษา และประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยทีมวิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 และมีประสบการณ์ในการส่งกิจกรรมสภานักเรียนเข้าประกวดระดับประเทศ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ได้แก่ นายวีรยุทธ ดวงปทุม ครูโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม นางสาวดารานี  อุดชา ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์ ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายอนุชา  พลสุด ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายอัธยา  วิชาเป็ง      ครูโรงเรียนเชียงคาน และนายมานัส  สวัสดิ์ธรรม ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สมัยที่ 1 คือ น.ส.ภูซาน ศรีแสงรัตน์  (ฟ้า) โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย

…………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ โครงการคุณภาพจากน.ส.จันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2896871623672898&__xts__%5B0%5D=68.ARB-21jrkwCoEgAnvRYrvQae1XI43Zww9EAJ5UukXkhB9324rKg7HASheBnvtP6N1EsMIE8zy3KoxpPEiaVTPwpXUxaloHtsN7oTOqPwYczb9vKJY8q2cE0Nc7tTfMVTsNU4FiQMUyiBVnYJ8U8rZtWrB05s0FtE0JA0k5sJMRjCYOL_fvT_kRHpredeAr0ERY6-guBoVd8tY145xy5BbDXzsRVctCqb17IAhjD7nmEvEN9ThjYfBoEQ9yI1cWc4hyqbcZA6_Gkoi-Ezc4XGDTIvwJwreh0hlys5WsrHGDBO4KKLV9BxiJuxZK8Ksu_spf9Qd3GP41w1yiN7KmMRWlp7iTzzmZ3-tZtB1K9jAkpq-73P1m2dMoyvx_X2xv8_7XItWuRfc8rAL-lJtpN8YoBbwpC5Q0wzJZ1pt8LuXdaCT5K8xDIhqZ2cREEZXR1_gtQMef4hCflQvEKvwz4gLF6UUBmg_DUXdfa5DvxAiNDavQKeFT4J_UZ0eqBI6BciYRKQbQQh9JLzrb88l8iXPTZyCQiqUECOyhx-K2krUw&__tn__=-UC-R