สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียนประสบวาตภัย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.25 น. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 มอบหมายให้นางวรรณภา บุตรวงศ์  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนางสุพิน บุญรอง ผอ.กลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา และคณะเดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ปกครองของเด็กชายอภิวัฒน์ บัวไพร นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมมอบเงินจากดอกผลกองทุนกัลยาณมิตราจารย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
พร้อมนี้ได้มีผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคช่วยเหลือด้วย คือคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอีหล่ำ นายชาลี ชาบุญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านสะเดา และร้านอาหารติ๋ม (ตรงกันข้าม สพป.ศก.2) มอบจักรยานสำหรับใช้เดินทางไปโรงเรียน 1 คัน

หลังจากนั้นคณะข้างต้นได้เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองของเด็กหญิงสุธิชา นิยม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง อ.ราษีไศล ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบวาตภัยเสียหายทั้งหลัง

พร้อมมอบเงินจากดอกผลกองทุนกัลยาณมิตราจารย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และมีผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคช่วยเหลือได้แก่ ร้านอาหารติ๋ม มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง