สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ในการเกลี่ยอัตรากำลังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจงข้อมูล และมีพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 62 คน มีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตฯ จำนวน 7 คน รวม 69 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้แจ้งให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง และดำเนินการเลือกสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ในสังกัด จำนวน 48 โรงเรียน 56 อัตรา โดยให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้เลือกสถานศึกษาที่ต้องการและให้ได้รับผลกระทบจากการเกลี่ยอัตรากำลังน้อยที่สุด