ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทีม ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ ด.ญ.พิมพ์ชนก เลิศอุดม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และด.ญ.พิมลภัส เลิศอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน สร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนพื้นที่อยู่ห่างไกล การเดินทางมาโรงเรียนยากลำบาก วันที่ 25 ตุลาคม 2561