สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  นำผู้บริหารการศึกษา และผู้แทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ 12  สิงหาคม 2562   แสดงเป็นการความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (NBT จังหวัดพิษณุโลก)