สพป.ระยอง เขต ๒ : พิธีรับมอบรั้วโรงเรียนวัดป่ายุบ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบรั้วโรงเรียนวัดป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดสร้างโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการะคุณทุกภาคส่วน