สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัดในกรณีที่กล่องรับสัญญาณเกิดขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการรับสัญญาณดาวเทียมและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ในการรองรับระบบออกอากาศ จำนวน 10 ชุด จากนายประสิทธิ์ ภูมาศ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการwarroom สพป.ลำพูน เขต 2