สพป.ระยอง เขต ๒ : กระชับเครือข่ายความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ เดินทางไปโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยมีผู้บริหารของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คือ ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการ และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกิตติคุณ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน