+++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2562++

^^^  วันนี้  เวลา  09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 7/2562  โดยท่านได้นำข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและได้ประสานการดำเนินงานการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

+++  ในโอกาสนี้ท่านยังได้แนะนำตัวในฐานะผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสิริรัฐ  ชุมอุปการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ++  ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.พุฒชาด  จันทร์ดำ ค่า+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน