สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รุกเกลี่ยและสร้างความเข้าใจธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังธุรการโรงเรียน โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง และมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 106 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังและให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดำเนินการเลือกสถานศึกษา

นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ครบทุกโรง เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้สนองนโยบายดังกล่าว จึงได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังและให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้เลือกสถานศึกษา ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสถานศึกษาให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเลือก จำนวน 106 โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีปริมาณงานมาก มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป จำนวน 99 โรงเรียน และ โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่กันดารและโรงเรียนห่างไกล มีความยุ่งยาก ลำบากในการปฏิบัติงาน จำนวน 7 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่เหลืออีก 156 โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะได้แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจาก สพฐ.แล้ว ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าวได้สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรายเดิมอย่างยิ่ง เนื่องจากได้เลือกสถานศึกษาเองและใกล้ภูมิลำเนาของตนเอง