วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยายโอกาส และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

pasuta susadapong