สพม.35 ต้อนรับนายประจักษ์ สีหราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คนใหม่ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีบุคลากรร่วมการต้อนรับจากจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน จำนวนกว่า 500 คน
การต้อนรับผู้อำนวยการฯ คนใหม่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตลอดรวมถึงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเอื้อเฟื้อสถานที่ นักเรียน และพิธีกร อีกทั้งโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดคณะนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทำให้การต้อนรับครั้งนี้ ลุล่วง เรียบร้อย ราบรื่นเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ไว้ ณ โอกาสนี้
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นักส่งเสริมการจัดการศึกษา/ภาพ
นายสุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/ภาพ
นายรณชัย พิชิตสันต์
พนักงานราชการ/ภาพ