รับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ อินเดีย

สถานอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย รับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย จำนวน 30 ทุน รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย