สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ นร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับคลัสเตอร์ 13 โดยมี นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการ และคณะ ร่วมประเมิน พร้อมนี้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อคณะกรรมการ และมีสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน จัดนิทรรศการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯ 2) โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 3) โรงเรียนบ้านโนนสาทร 4) โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรฯ) 5) โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์บำรุง) 6) โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 7) โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี และ 8) โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการฯ อย่างยิ่ง