การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เลย เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมชั้น ๒  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เพื่อมอบมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมครั้งนี้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนตามโครงการนิเทศเชิงระบบ เพื่อห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอด และโรงเรียนบ้านเอราวัณ ที่สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) มาตรการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชุมผู้บริหารตามวาระการประชุม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในกิจกรรม” เว้าจาพาข้าวสวย” นอกจากนี้ ผอ. สกสค.จังหวัดเลยยังได้นำเรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ชพค.  การยื่นกู้เงิน ชพค. มาแจ้งในการประชุมด้วย