“ระยอง ๒ เดินหน้านโยบาย ๑๐ อ.”

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาย ๑๐ อ.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ ณ โรงเรียนวัดคลองชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง การติดตามครั้งนี้ เน้น อ.อนุบาล อ.อ่านเก่ง- เขียนสวย และอ.อาชีพพื้นฐาน โดยมี นายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานและคณะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ได้ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของ สพป.ระยอง เขต ๒