ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “ ปิดการแข่งขันกีฬาประถมศึกษาลีค”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  เวลา 17.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “ประถมศึกษาลีค”  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดในอำเภอเมืองชัยภูมิ    โดยโรงเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทำการแข่งขัน และเริ่มทำการแข่งขัน ฯ ตั้งแต่ 2-31 กรกฎาคม 2562