สพป.ชัยภูมิเขต 2 ร่วมกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม,และบุคลากร ในสังกัด กว่า 80 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย สพม.30 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ได้กล่าวรายงาน และมีบุคลากรใน สพม.30 และสพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขัน กว่า 400 คน

นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ประธานจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 เขต ได้ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ขึ้น เพื่อต้องการสร้างเครือข่าย สร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้ง 4 เขตในจังหวัดชัียภูมิ โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ โดยจะจัดเป็นประเพณีต่อไป ซึ่งในปี 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬา

สำหรับในปีนี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันกีฬาเป็น 4 ประเภท คือ 1.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2.การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 3.การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน และ4.การแข่งขันกอล์ฟ ซึ่งได้จัดการแข่งขันกอล์ฟไป เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561ณ สนามกอล์ฟแดนคูณ กอล์ฟ คลับ แอนด์โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น (ชนะเลิศได้แก่ สพม.เขต 30 ,รองชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3) พร้อมนี้ได้มีการประกวดกองเชียร์ ของทั้ง 4 เขต และประกวดการแสดงภาคกลางคืน สรุปผลการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 1) วอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2) ฟุตบอลชาย 7 คน ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3) กีฬาพื้นบ้าน รวมทุกประเภท ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4) รางวัลการประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ 5) รางวัลประกวดการแสดงภาคกลางคืน ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยในภาคกลางคืน ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ สพป.สพม.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในครั้งนี้ด้วย และมีพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในปี 2562 (สพป.ชัยภูมิ เขต 1) โดยนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบธงเจ้าภาพ สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและบุคลากรทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาอย่างยิ่ง